Two stories from a bygone era

In the late 70s and early 80s, we saw an incredible explosion of different home computer models. Innovation and variation also appeared in Sweden. We who were young…

Exempel: »Dansk Filosofisk Selskab»

Tänkte kort berätta om ett exempel på vad jag gjort i programmeringsväg, om du händelsevis skulle se det som intressant. Ett exempel på ett projekt där jag medverkade…

»Design Thinking»

Under flera decennier har jag tagit del av utvecklingen på datorområdet generellt sett. En sak som fascinerar är hur dess hantverkmässighet fortjämt står i fokus. Donald Knuths idé…

Nordic Summer University / Nordiskt Sommaruniversitet

»Since 1950, the Nordic Summer University (NSU) actively supports the cultivation of new ideas and growing research networks in the Nordic countries. As an independent, non-profit academic institution,…