Posted on

Exempel: »Dansk Filosofisk Selskab»

Tänkte kort berätta om ett exempel på vad jag gjort i programmeringsväg, om du händelsevis skulle se det som intressant. Ett exempel på ett projekt där jag medverkade med programmering var att sätta upp en hemsida men även skräddarsytt program för konferenser och planering som årligen återkommande av »Dansk Filosofisk Selskab». Föreningen hade redan en sida baserad på “CMS made simple”. Systemet fungerade bra och de hade vana vid systemet, så den byttes ut mot en nyare version när vi flyttade till ett nytt webbhotell. Konferensplaneringen var lite svårare att förstå, och vi fick prata över telefon för att komma tillklarhet hur den skulle fungera. Men enkelt sett så finns en input, ett formulär där varje föreläsare skriver in sin abstract, och anger vilken typ av session där det kan passa. Sessionerna är planerade på förhand. En administratör kan sedan placera in varje föreläsning efter session och sätta tidsgränser för hur länge föreläsningarna håller på och vilka dagar, samt några saker till. Därefter går det att generera ett konferensprogram i PDF av allt. Detta har tidigare även trycks som ett småtryck (se nedan).

Vad som levererades var installationer, administrationer, lite utbildning, tester men även gemensamma överenskommelser under en period. Det kostade 8000 DKK. Men det var också nedsatt pris för snart 10 år sedan.

Om du vill kontakta mig kan du göra det via epost: set@setlonnert.com.

Posted on

Nordic Summer University / Nordiskt Sommaruniversitet

»Since 1950, the Nordic Summer University (NSU) actively supports the cultivation of new ideas and growing research networks in the Nordic countries. As an independent, non-profit academic institution, NSU fosters the development of new research areas and emerging researchers in the Nordic and Baltic countries. Committed to egalitarian and interdisciplinary modes of learning, the NSU is open for senior scholars, doctoral and master students, as well as artists and professionals with relevant backgrounds. NSU is a non-profit organization, funded by Nordic Council of Ministers / Nordic Council (www.norden.org).»

Så beskriver sig Nordiskt Sommaruniversitet idag som ett nordiskt nätverk. Sedan 1997 har jag varit involverad i detta nordiska nätverk. Med start som deltagare och medkoordinator, senare i styrelsen och många gånger i arrkom med många olika sysslor, för att senare 2008 bli sekreterare för hela organisationen.

Senare delen av 2015 utarbetade vi en i grupp den nya publika hemsidan nordic.university tillsammans med Wasabi Web AB grundat på WordPress. Jag satte även upp en kompletterande supportsida för viss typ av administration och information till organisationen, samt sida för betalningar.

Under 2016 har jag minskat mitt engangemang, och söker nu fokusera på enbart teknisk support för organisationen: hemsidor, elektroniska betalningar, support för viss typ av administration, nyhetsbrev med mera. NSU:s hemsida har under längre tiden sedan 1997 både administrerats och programmerats av mig.

Sedan 2021 efter 12 år som “sekreterare” har jag helt avstått från NSU och kommer inte längre uppdatera sidor eller ge support.